Lesní pole, louky pro divokou zvěř, osivo pro speciální  biotopy

Pro zlepšení životního prostředí na polích, loukách a v lesích, Vám nabízíme kvalitní osivo na pole pro divokou zvěř. Na vývoji se podíleli zkušení profesionální myslivci, polesní, myslivečtí hospodáři a zemědělci. Ve spolupráci s úřady pro zemědělství a mysliveckými spolky jsou tyto směsi nadále vylepšovány. Tyto směsi v zásadě odpovídají hospodaření s půdami ležícími ladem podle norem evropské unie.

Travní osivo na louky a pole pro zvěř - brožura

Pin It on Pinterest

Share This